måndag 30 augusti 2010

Euroseminarium i Stockholm: "Euron har varit en succé"


”Euron är en succé, trots vad alla kritiker har sagt. Valutan har varit bra för företag och investeringar i Europa. Euron är världens näst största reservvaluta”, sa Wolf Klinz, tysk Europaparlamentariker och huvudtalare på ett euroseminarium i Stockholm.

Klinz framhöll att euron varit stabil under sina första tio år, och mer stabil än vad den tyska D-marken var. ”De gemensamma reglerna, den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten, inte följts, varken av stora länder som Tyskland och Frankrike som mindre länder som Grekland”, fortsatte Klinz.

Wolf Klinz argumenterade för att stabilitets- och tillväxtpaktens efterlydnad måste återställas. Han tycker att stater som bryter mot pakten ska mista sin rösträtt rörande budgetunderskott och beslut om krisåtgärder och dessutom riskera indragna EU-medel (jordbruks-, struktur- och sammanhållningsfonderna).

Klinz framhöll också att Euroområdet måste utveckla en mekanism som automatiskt slår till i krissituationer. Det skall inte vara någon ny bail-out efter Grekland.

”EU-kommissionen måste få mer makt att övervaka den ekonomiska politiken och medlemsstaternas budgetar”.

Svensk borde bli ECB-chef

Wolf Klinz tycker att Sverige bör gå med i euron.

”Sverige hanterade sin ekonomiska kris i början på 90-talet på ett bra sätt och svenskarna har därför bra kunskap och erfarenheter av krishantering. Därför vill jag gärna se en svensk som chef för den europeiska centralbanken, ECB.”

Carl B Hamilton, Folkpartiets ekonomiska talesperson, jämförde den svenska utvecklingen med den i eurolandet Finland.

”Vi vet att handeln varit större om vi gått med och sannolikt hade vi också haft en starkare ekonomisk tillväxt”. Han framhöll också att EU hjälpt vårt grannland Lettland.

”Vi hjälper grekerna och EU hjälper Lettland i gengäld, vilket är bra. Vi är inte lojala mot ”syndarna i Grekland utan mot de som ändrar reglerna. Om vi blir euromedlemmar så får vi större inflytande över det ekonomiska beslutsfattandet inom EU”.

I seminariet deltog också Laura Hartman, ekonom från SNS och Erik Thedéen, chef för Stockholmsbörsen. Moderator var Daniel Tarschys.

Seminarieserie om euron

Eurons framtid är den viktigaste frågan för EU att ta itu med. Folkpartiet tror på eurosamarbetet och att Europa kommer gå stärkt ur krisen. Vi vill lyfta den nedtystade eurofrågan upp på bordet i svensk valdebatt. Därför arrangerar Olle Schmidt och den liberala partigruppen i Europarlamentet en serie seminarier de kommande veckorna, med start idag i Stockholm, om euron och finanskrisen. Läs mer och anmäl dig till seminarierna i Göteborg och Malmö här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar