söndag 15 augusti 2010

Fiskepolitik och studiebesök i Bohuslän

Jag besökte nyligen Bohuslän tillsammans med riksdagsledamot Lars Tysklind. Det blev studiebesök i fiskerinäringen, en sektor där miljöfrågorna och ekonomin knyts samman på ett tydligt sätt.

Bohusläningen rapporterade från ett av besöken.

Några ledord:

- Vi måste bruka utan att förbruka. Hållbart fiske är nödvändigt för att säkra en levande kust och skärgård också framöver.

- Det småskaliga kustnära fisket ska vi värna, det storskaliga industrifisket ska granskas noga. Fiskeodling har en hel del problem ur miljösynpunkt. Med tekniska lösningar, som rätt sorts maskor i näten för att förhindra upptag av småfisk, kan vi komma långt.

- Miljömålen och de ekonomiska målen är mycket nära förknippade och vi kan inte komma någon vart med det ena om vi inte tar det andra med i beräkningarna. Sällan blir detta så tydligt som i fisket.

- EU och Europa är en viktig nyckel för att ta fiskefrågorna på allvar. Folkpartiet, inte minst genom min kollega Marit Paulsen är mycket aktiva på EU-nivå. Detta fortsätter vi med.

Fisket är både en global fråga och en lokal angelägenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar