fredag 16 juli 2010

Pirater utanför Östafrika: olyckligt att Sverige tar hem helikoptrarna

Under det regionala AVS-EU mötet för östra Afrika som jag har medverkat i under veckan har det varit mycket fokus på piraternas härjningar och de effekter de har på länderna i regionen.

I Seychellerna, där mötena hölls, uppskattar man tex att BNP har sjunkit med 4% på ett år på grund av attackerna. Både fiskenäringen och turistnäringen drabbas hårt.

Det är därför mycket olyckligt att Sverige nu har beslutat att ta hem HMS Carlskronas helikoptrar redan efter fyra månader istället för efter de planerade sju månaderna. Fartyget ansvarar för jakten på pirater nere i Adenviken utanför Somalia och utan helikoptrar minskar fartygets räckvidd med hela 70%, vilket självklart försvårar uppdraget avsevärt. Särskilt olyckligt är det eftersom de nu bara kommer att stå i beredskap i Sverge och eftersom HMS Carlskrona nu blir det enda fartyget i EU-styrkan som står utan helikoptrar.

Piraternas härjningar hotar stabiliteten i hela regionen och påverkar ländernas utveckling och handel negativt. Det är därför mycket olyckligt att Sverige sviker sitt internationella åtagande i regionen. Vill vi få till en hållbar tillväxt i östra Afrika måste piraternas härjningar stoppas och Sverige bör självklart aktivt medverka till en ökad stabilitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar