torsdag 10 mars 2011

Mer om Pride i Budapest

Med anledning av att Ungerns polismyndighet drog tillbaka tillståndet för årets Prideparad i Budapest ställde jag en fråga till EU-kommissionen om dess arbete med HBT-rättigheter i Europa. Kommissionen har nu skickat sitt svar.

EU-kommissionen slår fast att friheten att delta i fredliga sammankomster enligt artikel 12 i Stadgan om de grundläggande friheterna och enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör en av de grundläggande principerna för EU.

Däremot påpekas också att kommissionen inte har befogenhet att gå in i det enskilda fallet med pride-paraden i Budapest: medlemsstaterna ska själva se till att deras skyldigheter i fråga om grundläggande rättigheter enligt internationella avtal och nationell lagstiftning respekteras.

Kommissionen avslutar med att upprepa sitt åtagande att bekämpa homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning med alla de befogenheter som den har getts i fördragen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar