måndag 14 mars 2011

Japan och den Europas framtida energipolitik

I dag hölls en tyst minut under CRIS-utskottsmötet för offren i Japan. Vi lider alla med de drabbade och både EU och Sverige måste nu bistå med hjälp för att rädda så många liv som möjligt.

Att nu dra förhastade slutsatser om Sveriges och EU:s framtida energipolitik på grund av händelserna i Japan vore förhastat.

Under Krisutskottets möte med de nationella parlamenten i Europa i eftermiddags, för att diskutera långsiktiga effekter av krisen ställde jag en fråga till Thomas Mirow, verkställande direktör för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, om hur han ser på hur händelserna i Japan påverkar Europas energipolitik.

Mirow efterlyste långsiktighet vad gäller energiinvesteringar.
"Det får inte vara händelsestyrt, Europas framtida energibehov måste ses i ett långsiktigt perspektiv".


I arbetet med Krisutskottets slutbetänkade senare i vår kommer jag att vara pådrivande för att förverkliga en gemensam energimarknad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar