tisdag 29 september 2009

Fråga till eurogruppens ordförande Juncker

Eurogruppens ordförande, Luxemburgs premiärminister, Jean-Claude Juncker, svarade på en fråga från mig idag under Ekonomi- och valutautskottets frågestund med Juncker i Europaparlamentet.

- Jag vill inte blanda mig i svensk politik, men om du frågar om min åsikt om Sverige bör ansluta sig till euron så delar jag helt Olle Schmidts syn. Det är min övertygelse att det inte finns någon anledning för Sverige att stå utanför eurozonen, sa Juncker som ett svar på min fråga.

Jag frågade Juncker hur han som ordförande i Eurogruppen ser på finansminister Anders Borgs uttalande vid en utfrågning i ekonomutskottet den 2 september. Anders Borg sa då att det är för tidigt att dra några slutsatser om Sverige har gynnats av att stå utanför euron under finanskrisen, eller om Sverige klarat sig bättre i EMU.

Finansmarknadsminister Mats Odell sa vid samma utfrågning att det har varit en fördel för Sverige under krisen eftersom svensk industri har kunnat exportera mer tack vare den svaga kronan.

- Sverige har ett växande demokratiskt underskott eftersom euroländerna och ECB tar beslut som påverkar oss utan att vi kan vara med och bestämma. Jag hoppas att Juncker lyfter fram de fördelar euron haft under den finansiella krisen i hans dialog med den svenska regeringen, säger jag i en kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar