måndag 26 augusti 2013

Grekland är på rätt väg

Tillsammans med några kolleger från Europaparlamentets utskott för inre marknad och konsumenträtt är jag några dagar i ett stekhett Aten för att se hur den grekiska ekonomin mår. I januari 2014 tar Grekland över som ordförande i Europeiska rådet och landet har fortsatt stora problem. Den ekonomiska obalansen och 60 procents ungdomsarbetslöshet är de största orosmolnen.

I förra veckan talades det mycket om ett tredje stödpaket till Grekland. I Tyskland förbereder man sig nu för val och finansministern Wolfgang Schäuble sade att Grekland kan behöva ytterligare ett stödlån för att komma på fötter. Kanslern Angela Merker har inte uttryckt sig på samma sätt och EU:s finanskommissionär Olli Rehn har snarare talat om omstrukturering av landets statsskuld. Ovissheten är förödande för den redan bräckliga ekonomin. Glädjande nog tyder opinionssiffror på att det grekiska folket fortsatt litar på EU och vill behålla euron. Stödet för euron i Grekland är den samma som i Tyskland.

Men det finns positiva tecken trots att Grekland upplever sitt 6e år i recession, märk att USA hade tre år i recession under de svåra åren på 1920- och 30- talen. Handelsbalansen förbättras, exporten ökar, importen minskar och konkurrenskraften ökar väsentligt. De hårda besparingarna har burit frukt. Turismen slår i år all rekord. Inkomsterna från turismen stiger i år från 15,5 miljoner euro till 17 miljoner euro. Då turism står för 15 procent av landets BNP är den ökningen mycket viktigt.

Dock är den offentliga administrationen svår att reformera. Dagens besvikelse var att lyssna på fackföreningsrörelsen som inte verkade ha förstått allvaret i situationen. De våldsamma demonstrationerna sågs som ett nödvändigt uttryck för den frustration grekerna känner. Något eget ansvar ville man inte kännas av, även om man talade om vikten av konsensus.

Grekland biträdande EU-minister och utskottets ordförande Malcolm Harbour.

Ett mer stimulerande möte var med landets biträdande minister för europafrågor, Dimitris Kourkoulas. Enligt honom är det värsta som nu kan hända en ny diskussion om ett Grexit, ett grekiskt utträde ur eurosamarbetet. Det skulle skapa politisk och social oro, och som i sin tur leder till osäkerhet bland investerarna. Det sista Grekland behöver är att hamna i ännu en neråtgående spiral.

Dagen avslutades i Pireus hamn, en av Europas största och den största hamnen i Medelhavet. Jag undrade över var hur man såg på Kinas ökande engagemang i hamnen genom det helägda kinesiska bolaget Casco som investerat miljarder i hamnen. Jag fick diffusa svar vilket möjligen antyder känsligheten i frågan.

Detta var bara första dagen av flera, men jag är nu övertygad om att Grekland på rätt väg. Framtiden ser fortfarande osäker ut men hittills har alla ekonomer som kraxat om Grexit haft fel och måhända viktigare, grekerna vill ha kvar euron trots alla uppoffringar. Enligt dem är alternativet än värre.

Jag och kollegerna i Pireus hamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar