torsdag 2 juli 2009

Barroso igen

Så har den nya Alde-gruppen i EP haft sin första sammankomst. Vi hade egentligen bara två saker på dagordningen; att utse gruppledare och presidium, att diskutera Aldes postion rörande Barroso för omval av ordförande i Kommissionen.

Den nya gruppen lär ha slagit talarrekord, 52 av 84 ledamöter yttrade sig.
Man må ha sina dubier om Barroso, men han är den enda kanditaten och föreslagen av samtliga 27 stats- och regeringschefer vid toppmötet i Midsommar.
Och ingen annat namn lär komma fram. Socialisterna har ingen annan kandidat och verkar mest vilja blockera valet av Barroso, i varje fall att valet skall kunna ske vid den första Strasbourg-sessionen i juli. Dessutom verkar den nya socialistgruppen slicka sina sår efter ett riktigt dåligt val i länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Själv har jag svårt att förstå dem som argumenterar för att dra processen in i september, vilket flera kolleger i Alde hävdar, huvudsakligen från de stora länderna; Tyskland, Frankrike och Italien.
Om det är något Europa behöver just nu med massor av utmaningar - ekonomisk- och finansiell kris med ökande arbetslöshet, klimatfrågan och FN:s Köpenhamnsmöte i december, migration, människohandeln och den ökande brottsligheten, ett nytt regelverk för den finansiell tillsynen. Ja, listan kan göras längre.

I denna situation med ett nytt parlament, en utgående kommission och ett Lissabonfördrag i stöpsleven i väntan på en ny folkomröstning på Irland, står EU utan en fungerande ordförande i Kommissionen.
Det skadar hela Europa att vi inte kan klara ut viktiga frågor utan att inlåta oss i en maktkamp mellan institutionerna.

Visst skall EP:s roll respekteras, och det är viktigt att processen med att utse en kommission sker i öppenhet. Och visst kan Barrosos förträfflighet diskuteras. Men samtidigt får vi parlamentariker vara försiktiga så att vi inte tar oss maktbefogenheter som fördragen inte ger oss möjlighet till.

Aldegruppen var oenig om tidplanen för hanteringen av Barrosos kandidatur.
Vår nye gruppledare - den erfarne Guy Verhofstadt, premiärminister i Belgien i nio år, sammanfattade den långa diskussionen med att Alde inväntar en formell anmälan av Barrosos kandidatur från Rådet, nu är hans namn uppe för sondering hos EP.

Vi kommer att uforma en lista på önskemål från vår sida över viktiga områden, som vill att den nya Kommissionen tar upp under de kommande fem åren. Därefter inbjuds Barroso till gruppen till en form av utfrågning.

Dessutom konstaterade Verhofstadt att Alde kommer att försöka hitta majoriteter och kompromisser i det politiska mittfältet och inte göra upp med euro-skeptiska krafter.

Almedalen

Nu beger jag mig till Almedalen för en ny tur. Denna gånga handlar det om ett seminarium om EU:s biståndspolitik.
I måndags deltog jag på ett seminarium om Östersjöstrategin anordnad av Region Blekinge.
Men huvudskälet till min närvaro var att lyssna på Jan Björklund. Ett mycket bra anförande med tydliga ideologiska anslag. Mer av detta fram till valet!

Lars går och Tobias kommer
Mitt personliga och varma tack till Lars Leijonborg för hans stora insats inom fp under så många år. Han fick gå när det var som bäst; en ny liberal högskolepolitik med tydlig inrikning på kvalitet och extra pengar till forskning samt ESS till Lund.

Stor är också min glädje att Lars efterträds av den kloke och kompetente Tobias Krantz, en av våra två doktorer bland fp-statsråden. Tobias är ett mycket bra val, som jag hoppas kan få meddela ökade studiemedel i nästa års budget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar